Showing all 2 results

Al – Jauhar Al – Mauhub Wa Munabbihat Al – Qulub

RM39.10
Kitab 'AL-JAUHAR AL-MAUHUB' ini adalah merupakan hasil terjemahan oleh Asy-Syeikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani,yang telah beliau nukilkan daripada “Kitab Lubab Al-Hadith,karangan bagi Asy-Syeikh Al-'Alim Al-'Allamah Jalaluddin 'Abdul Rahman As-Suyuthi.Buku ini merupakan "mau'izhah"(pengajaran)dan bimbingan agama di dalam berbagai lapangan ibadat yang perlu bagi setiap mukallaf mengetahuinya. Kitab ini telah banyak kali diulang cetaknya dan banyak digunakan di pondok-pondok. Dan sesungguhnya kitab asalnya ialah dalam tulisan jawi,tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan jawi.,maka untuk membantu mereka yang amat berminat mendalami ilmu agama maka Ustazah Noraine Abu telah membuat transliterasi dari tulisan jawi ke tulisan rumi dengan tanpa ada pindaaIn daripada teks asal,agar mudah bagi mereka untuk mengikuti setiap perkataan yang terdapat dalam teks asal. Sebagai penerbit,besar harapan kami semoga kitab ini akan dapat memberi manfaat dan bimbingan kepada pembaca sekalian.Segala amalan yang baik ini semoga mendapat keredhaan Allah SWT.

IQRA ‘ Al-Hidayah . Edisi Lengkap 1 – 6 ( Combine )

RM7.70
Tashih Kandungan buk ini telah disemak oleh penulis dan ditashih oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia ·Men’gunakan kaedah terus secara fonik