Showing the single result

50 Wasiat Rasulullah S.a.w Untuk Wanita ( Edisi Terkini )

RM42.50
WANITA adalah pembentuk generasi masa hadapan. Merekalah yang banyak berperanan mendidik para pemimpin, perwira dan srikandi negara.Namun bagaimana mungkin seorang wanita dapat mempersiapkan sebuah generasi keluarga dan anggota masyarakat yang kuat dan beriman kecuali mereka benar-benar seorang Muslimah, terpandang kerana agamanya,berpegang kepada panduan Tuhannya dan mengikuti Sunnah Nabi. Buku 50 Wasiat Rasulullah SAW Untuk Wanita ini memperjelaskan pelbagai kaedah,tunjuk ajar, bimbingan serta pedoman yang boleh diteladani.Terhimpun di dalam buku ini petikan ayat-ayat al-Quran serta diperteguhkan oleh hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW,yang berisi bermacam wasiat. Diharapkan buku ini dapat menarik minat para wanita Muslimah untuk mencontohinya. SELAMAT MEMBACA DAN MENIMBA ILMU