Showing the single result

Terjemahan Al – Hikam ( Edisi Kemaskini )

RM21.25
Al-Hikam berisi berbagai rahsia, pengetahuan, hikmah. Ungkapan-uigkapannya istimewa,kandungan isinya dalam. Dengan bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah,buku ini bagaikan pelita yang mencrangi setiap salik(penempuh jalan spiritual) apabila terdapat banyak halangan di setiap selekoh jalan supaya selamat sampai ke destinasi. Buku ini membicara dan menghurai dan memberi petunjuk yang amat berguna dan amat perlu setiap umat Islam memahami demi menyempurna aqidah dan amalan seharian.Merangkumi lebih 200 topik penting diperkatakan dan dihurai dengan jelas. Amat berguna scebagai rujukan lengkap dalam mendalami hakikat ilmu keruhanan. Dengan adanya edisi bahasa Melayu ini,diharapkan akan menambah manfaat kepada pembaca di Malaysia. Pihak Penerbit mengharapkan ilmu dan barakah yang optima dari buku ini. Insya.Allah.